ZAKARPACIE

Zamek w Użhorodzie

Do IX  wieku zamek był drewnianą fortecą, a te tereny zamieszkiwali Słowianie – biali Chorwaci. Istniało księstwo, na czele którego stał książę Laborets. Kronikarz Gesta Gungarorum odnotowuje, że zamek w Użhorodzie i cała okolica należały do Labortów. Kiedy księstwo zostało zaatakowane przez Madziarów książę Laborets uciekł do swojej odległej twierdzy – Zemplina. W XI wieku użhorodzki zamek był już potężną budowlą obronną, o której sile świadczy fakt, że w 1086 podczas najazdu hordy połowieckiej dowodzonej przez chana Kuteska, która przedarła się przez przełęcze karpackie na niziny naddunajskie, zamek Użhorod wytrzymał oblężenie. W 1312 roku, po tym, jak włoscy bracia Drugeti pomogli królowi Carlowi Robertowi z nowej dynastii Andegawenów stłumić powstanie arcybiskupa Petera Peteni, Karol Robert podarował Drugettim zamek i ziemię w Użhorodzie. W czasie 350-letniego panowania Drugettich na użhorodzkim zamku zaszły wielkie zmiany w sztuce fortyfikacyjnej. Były one spowodowane głównie pojawieniem się nowej broni, a zwłaszcza broni palnej. Wszystko to wymagało radykalnej przebudowy zamku, którą przeprowadzono pod koniec XVI wieku z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć sztuki fortyfikacyjnej w Europie. Zamek stał się potężna twierdzą. Jego niedostępność podkreśla przede wszystkim północna strona, którą stanowi masyw wysokich murów, pozbawiony równych strzelnic. Ściany zbudowane są z kamienia. 

 

Północną część zamku chronił bastion w kształcie klina. Do dziś zachowały się otwory na łańcuchy, przez które podnoszono most. Grubość zewnętrznego muru twierdzy wahała się od 2,5 do 3 metrów, a wysokość 10 metrów.
Przez 13 lat władania zamkiem w Użhorodzie Miklos Berczenyi i Christina Chaki organizowane tu były regularne bale.
Po klęsce powstania Rakoczeko, w 1711 r. zamek w Użhorodzie przeszedł w ręce korony austriackiej. W tym czasie wszystkie dobra materialne zostały wywiezione do Wiednia W 1775 roku austriacka cesarzowa Maria Teresa przekazała zamek grekokatolickiej diecezji Mukaczewo, w celu założenia akademii teologicznej. W tym czasie zamek został nieco przebudowany, a Sala Rycerska wyburzona.
Od 1947 roku zamek służy jako muzeum krajoznawcze.
Zamek jest obecnie jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Użgorodzie i na Ukrainie. W 2009 roku zamek zajął drugie miejsce w konkursie na „7 cudów Zakarpacia”.

pl_PLPL