Polsko-Ukraińskie Centrum Kultury mimo ograniczeń stara się czynnie uczestniczyć w życiu naukowo-badawczym. Realizując projekt „Dwie kultury, jedna Europa” rozpoczęliśmy szereg dodatkowych wydarzeń. Jedno z nich odbyło się 24 i 25 września na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Konferencja naukowa poświęcona 100.leciu urodzin św. Jana Pawła II i planowanej beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyńskiego. Patronaty honorowe Jego Ekscelencja Ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski Sekretarz osobisty papieża Jana Pawła II w latach 1996-2005 Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów Minister Aktywów Państwowych Ks. Prof. dr hab. Mirosław Kalinowski Rektor KUL 24 września 10.00 Aula C-1031 KUL Ks. Prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (Lublin), Uniwersytet wierny testamentowi Papieża i Prymasa. Misja KUL na Wschodzie. Ks. Prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC (Lublin), Dzwonkowski, Św. Jan Paweł II i prymas Stefan Wyszyński wobec Kościoła i Polaków na Wschodzie. Sesja naukowa Cierpienie Maria Władimirow (Warszawa), Świadectwa sprawiedliwych drogą do pojednania. Maksymilian Biskupski (Warszawa), Swoim męczeństwem dali świadectwo wiary nas w wierze umacniając. Projekt upamiętnienia kapłanów pomordowanych na Wschodzie. Dr mjr Marek Gąska (Chełm), Pojednanie przez prawdę na przykładzie upamiętnienia zbrodni ludobójstwa siostry zakonnej i wychowanków domu dziecka w Turkowicach Ks. Dr hab. Waldemar Żurek SDB, prof. KUL (Lublin), Salezjańscy męczennicy i wyznawcy na Wschodzie. Dr Krzysztof Bąkała (Warszawa), Losy duchowieństwa katolickiego przetrzymywanego w obozach specjalnych NKWD październik 1939 – maj 1940. Krzysztof Żabierek (Bydgoszcz), „Martyrologium nie w pełni spisane”. Testament Św. Jan Paweł II dla Kościoła trzeciego tysiąclecia. 14. przerwa obiadowa 15.00 Aula C-1031 Projekcja filmów o św. Janie Pawle II i Prymasie Wyszyńskim 25n września 9.00 – Kościół akademicki KUL Msza św. pod przewodnictwem JE ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego w intencji Kościoła i Polaków na Wschodzie. Złożenie wieńców przy pomniku św. Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego na dziedzińcu KUL. 10.00 Aula C-1031 KUL Trwanie Dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (Lublin), Kościół Patriarchów. Świadectwa kapłanów metropolii lwowskiej na ziemiach anektowanych. Ks. bp Marian Buczek (Charków-Lwów), Św. Jan Paweł II a archidiecezja lwowska Dr Tadeusz Samborski (Legnica), Spotkania z katolickimi duchownymi w ZSRR 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *